dijous, 31 d’octubre del 2013

La fi del creixementPau Noy Serrano. Octubre 2013

Totes les dades semblen indicar que el creixement econòmic, una de les essències del model capitalista, està arribant a la seva fi. La notícia que hagi de ser Portugal, amb un escanyolit 1,1%, qui lideri en aquest últim trimestre el creixement a la zona euro il·lustra el que s'ha dit. En el sistema capitalista no hi ha generació d'ocupació sense creixement, i per això a Espanya la taxa d'atur ha passat d'un suportable 10% a l'estratosfèrica xifra del 26% en només cinc anys. Dels anhelats brots verds, anunciats per a ara mateix, no hi ha senyals de vida.
A la vegada que l'atur es desboca i provoca un immens perjudici a milions de famílies, com mostra l'estadística de rendes, la crisi fa que els rics cada vegada guanyin més. La dada que el 2011 es va batre el rècord en la venda de cotxes de luxe suposa alguna cosa més que una mera xifra simbòlica. Encara que és ben evident que cadascú defensa els seus interessos, sembla que hi ha una gran confusió sobre les causes d'aquesta crisi. Brussel·les, dominada pels liberals, respon demanant nous ajustos, concretament sobre les nòmines, encara que els costos de personal suposen només el 10% dels costos totals de la indústria espanyola.
Des del flanc esquerre de la política, la solució passaria per intensificar les polítiques d'endeutament, per créixer, crear ocupació, generant nous ingressos fiscals que aconseguirien retornar el deute. Però com que en el món desenvolupat ningú és capaç de créixer vigorosament, existeix el temor que aquesta idea pot portar encara a més patiment.
¿Per què no podem seguir creixent? En un món amb recursos finits el concepte de creixement sostingut és un oxímoron en si mateix. Però responent de forma concreta a la pregunta, la resposta és clara i no és cap altra que perquè s'ha acabat el temps de l'energia i les matèries primeres a baix preu. Si s'analitza el que ha passat en els últims 70 anys comprovem que existeix una perfecta correlació entre creixement econòmic mundial i increment en la necessitat d'energia. El màxim en el preu del petroli el 2008 va posar fi a l'època de l'energia barata. És clar que hi ha altres fonts d'energia -gas, carbó, urani i l'elèctrica renovable-, però cap d'elles posseeix l'extraordinària propietat del petroli de ser líquid a temperatura ambient, cosa que el converteix en un recurs energètic únic. Ja hem entrat en l'era del peak-oil, moment a partir del qual no podem mantenir el nivell de subministrament anterior; i a aquest el seguiran ben aviat els peaks de gas, carbó i urani. Per més que desenvolupem l'energia elèctrica renovable en l'escala nacional, no arribarem a subministrar ni el 20% de l'energia final que Espanya consumeix. No hi ha alternativa i per seguir creixent necessitem més energia i no podem fer-ho amb els preus actuals.
Ara bé, els països en vies de desenvolupament sí que tenen taxes de creixement altes, encara que cap exhibeix ja xifres de creixement de dos dígits. La raó per la qual ells segueixen creixent i nosaltres no radica en el fet que el seu consum energètic per capita és cinc vegades inferior a l'espanyol i fins a 10 vegades menor que el d'un nord-americà mitjà. Consumeixen molta menys energia i gran part de la despesa la concentren en la producció de béns que després Occident compra a bon preu, i per això aconsegueixen internalitzar els seus costos energètics. Aquests països a penes gasten energia en vivenda ni en transport, un sector que a Espanya s'emporta tot sol el 40% del consum final d'energia. Aquesta és la raó per la qual aquests països poden suportar els preus alts d'energia i matèries primeres.
Hi ha qui encara creu que algun dia la humanitat aconseguirà una provisió infinita d'energia. No hi ha cap indicador científic que permeti sostenir aquesta fabulació. Hi ha solucions a la crisi. Però per sortir del pou fa falta un canvi de sistema global que ens porti pel camí del model econòmic estacionari i sostenible.
Milers de persones al món estan dedicant els seus esforços a establir les bases d'aquest model que ens permeti abandonar el capitalisme que no funciona. Les tres potes d'aquest nou model són: el repartiment del treball, amb reducció proporcional d'ingressos; creació d'una renda bàsica universal, a canvi de la qual els beneficiaris han de dedicar a la comunitat un temps de treball (qui no vulgui treballar, n'hi ha prou que renunciï a la renda); i eficiència i austeritat en el consum energètic per fer possible un món basat en les energies renovables.
Avui al món hi ha suficient riquesa i es pot generar prou renda perquè tothom visqui d'una manera digna i pròspera. El que fa falta és repartir i compartir els béns i serveis que tenim i generem d'una manera que sigui més justa i duradora.

L'economia circular, un pas necessari però no suficient

Post publicat a   Ecointeligència  que explica el significat de l'economia circular i de l'economia blava. La producció eficient és  un pas necessari per arribar a la sostenibilitat però no suficient. Si el nostre sistema de vida continua sense canvis radicals  (busines as usual), per molt eficients que siguem a l'hora de produir continuarem essent tant malgastadors i consumistes  com sempre. L'eficiència , el reciclatge i la reutilització són passos imprescindibles, però no resolen per si sols els reptes mediambientals als que haurem de fer front tant si volem com si no.

La Economía Circular y sus escuelas de pensamiento

Esquema de la Economía Circular
La esencia de la economía circular reside en diseñar productos sin desechos, productos que faciliten su desmontaje y su reutilización, así como en definir modelos empresariales para que los fabricantes puedan ser incentivados económicamente para recoger, volver a fabricar y distribuir los productos que hacen.
Sus aplicaciones prácticas, tanto a sistemas económicos como a procesos industriales, ha ido en aumento principalmente como resultado de los esfuerzos de un pequeño número de académicos y líderes empresariales y de opinión.
El concepto de economía circular bebe de diversas fuentes, y como podrás observar, todas ellas referentes de ecointeligencia:

Diseño Regenerativo

En 1970, un profesor estadounidense llamado John T. Lyle retó a sus estudiantes a que propusieran ideas para conseguir una sociedad en la que las actividades diarias estén dentro de los límites de los recursos renovables disponibles sin degradar el medio ambiente.
El término Diseño Regenerativo llegó a ser asociado con esta idea: que todos los sistemas, a partir de la agricultura, podría ser organizado de forma regenerativa. En otras palabras, que los procesos por si mismos se renueven o regeneren las fuentes de energía y de materiales que consumen.

La Economía del Rendimiento o Performance Economy

Walter Stahel, arquitecto y analista industrial, esbozó la visión de una economía en bucles y su impacto en la creación de empleo, competitividad económica, el ahorro de recursos y la prevención de residuos en un informe de investigación realizado para la Comisión Europea.
El Instituto de la Vida del Producto (Product-Life Institute) de Stahel, considerado como uno de los principales foros dedicados a la sostenibilidad, persigue cuatro objetivos principales: la extensión de la vida del producto, los bienes de larga duración, las actividades de reacondicionamiento y la prevención de residuos. Además, insiste en la importancia de la venta de servicios en lugar de productos, una idea conocida como la economía de servicios funcional. La economía circular debe considerarse como un marco, y sus partidarios lo ven como un modelo coherente que forma parte de la respuesta al final de la era del petróleo barato.

Cradle to Cradle

El cerezo simboliza la filosofía cradle to cradle
En la década de los noventa, el arquitecto estadounidense Bill McDonough y el químico alemán Michael Braungart desarrollaron el concepto Cradle to Cradle y su proceso de certificación. Esta filosofía de diseño considera todos los materiales involucrados en los procesos industriales y comerciales como nutrientes, de los cuales hay dos categorías principales: los técnicos y biológicos. El paradigna Cradle To Cradle (de la Cuna a la Cuna) se centra en el diseño de la ecoeficacia en lo relativo a que los flujos de productos tengan un impacto positivo, a diferencia de los enfoques tradicionales que se centran en la reducción de los impactos negativos.
El diseño Cradle to Cradle se inspira en el metabolismo de la Biosfera como modelo para el desarrollo del flujo del metabolismo de la Tecnosfera para los procesos industriales. En algunos casos, la durabilidad no es la estrategia óptima de algunos bienes de consumo, que terminan en la basura o son muy difíciles de recuperar con procesos de reciclaje. Por eso es preferible diseñar los productos de tal manera que la pureza del material se mantenga y sea fácil extraer sus componentes para su regeneración o su devolución a la tierra.
Cradle to Cradle se basa en tres principios fundamentales: Basura = Alimento, Aprovecha la energía del Sol y Celebra la Biodiversidad

La Ecología Industrial

Esquema sobre la Ecología Industrial
La Ecología Industrial es el estudio de los flujos de materiales y de la energía a través de sistemas industriales. Centrándose en las conexiones entre los operadores dentro del ecosistema industrial, este enfoque tiene como objetivo crear procesos de circuito cerrado en el que los residuos sirven de entrada para otro proceso, eliminando la noción de un subproducto no aprovechable. La ecología industrial adopta un punto de vista sistémico, diseñando los procesos de producción atendiendo a las restricciones ecológicas, mientras mira su impacto global desde el principio, y trata de darles forma para que se puedan realizar lo más cerca posible de los sistemas vivos. Este marco de trabajo es conocido como la ciencia de la sostenibilidad, por su carácter interdisciplinario y porque sus principios pueden aplicarse también para los servicios. Con un énfasis en la restauración del Capital Natural, la Ecología Industrial también se centra en el bienestar social.

Economía Azul

Impulsado por el empresario belga Gunter Pauli, la Economía Azul es un movimiento de código abierto que reúne una serie de casos de estudio, inicialmente recopilados en un informe del mismo nombre entregado al Club de Roma. Como dice el manifiesto oficial, utilizando los recursos disponibles en los sistemas en cascada, (…) los residuos de un producto se convierte en la entrada para crear un nuevo flujo de caja. La Economía Azul insiste en soluciones que están determinadas por su entorno local y las características físicas y ecológicas.

Biomímesis

Su autora, Janine Benyus, define este enfoque como una nueva disciplina que estudia las mejores ideas de la naturaleza y luego imita estos diseños y procesos para resolver problemas humanos. Estudiar una hoja para diseñar una célula fotovoltaica es un mejor ejemplo.
Biomímesis es la innovación inspirada por la Naturaleza
Biomímesis se basa en tres principios fundamentales:
  • La Naturaleza como modelo: modelos de estudio de la Naturaleza y emular estas formas, procesos, sistemas y estrategias para resolver los problemas humanos.
  • La Naturaleza como medida: Utilizar un estándar ecológico para juzgar la sostenibilidad de nuestras innovaciones.
  • La Naturaleza como mentor: El valor de la Naturaleza no se basa en lo que podemos extraer de ella, sino en lo que podemos aprender del mundo natural.

Permacultura

A finales de los 70, se acuñó este concepto que se define como el diseño consciente y mantenimiento de ecosistemas agrícolas productivos, que tienen la diversidad, estabilidad y resistencia de los ecosistemas naturales. Ha adquirido notoriedad gracias a Masanobu Fukuoka en Japón y a Sepp Holzer en Austria. La Permacultura toma elementos tanto de la agricultura tradicional sostenible como de las innovaciones modernas. Los sistemas de Permacultura mejoran el rendimiento y reducen el consumo elementos externos, mejoran la calidad del suelo y protegen la biodiversidad. La Permacultura integra elementos de los sistemas agroforestales (bosque agricultura, cultivos en franjas, protección contra el viento), de la agricultura de conservación (árboles fertilizantes, ausencia  de y de compactación de suelos, cubiertas permanentes del suelo), de la agricultura orgánica (insumos orgánicos y reciclaje de nutrientes), y de la agricultura tradicional (infiltración del agua de lluvia).
Como veis estas fuentes nos proponen que nuestra economía evolucione desde un modelo hacer-usar-tirar cada vez más difícil de implementar por el agotamiento de los recursos, hacia uno circular y regenerativo que además supone una gran oportunidad en el ámbito empresarial.

dimarts, 29 d’octubre del 2013

Curs oficial de Transició

Nuevo Curso de Transición en Cardedeu, Baix Montseny, Barcelona

El curso oficial de Transición llega por 1º vez a Cardedeu, en el Baix Montseny, provincia de Barcelona.

Después del gran éxito de los cursos oficiales de transición realizados este 2103 en Barcelona, Madrid, Mallorca y Marbella llega el próximo 16 y 17 de Noviembre el 1º Curso Oficial de Transición en Cardedeu, en la zona del Baix Montseny, Barcelona. Un curso organizado por nuestros amigos de EsBioesfera, una escuela de reconstrucción de resiliencia super interesante, y Transición Sostenible. Un curso que quiere acercar por primera vez los ingredientes y herramientas del movimiento de transición al corazón del Montseny, y que promete sorpresas y aventuras a sus participantes.
Folleto curso transición Cardedeu_Transición Sostenible
El Curso de Transición es un curso certificado por la Transition Network. Se trata de un curso experiencial y participativo de dos días, en los cuales se explora el modelo de transición y se recorre tanto la transición externa, trabajando los aspectos ambientales y sociales a los que nos enfrentamos, como la transición interna con sus aspectos mas psicológicos y emocionales. Este curso, que parte de un enfoque sistémico, está diseñado para dar un amplio abanico de herramientas a los participantes y promover el fortalecimiento de las iniciativas existentes así como la creación de nuevas iniciativas de transición. Este curso se ha realizado con gran éxito en más de 100 ocasiones en múltiples países y ahora por fin se realiza integró en castellano y adaptado a nuestro contexto de la mano de Juan del Río formador experimentado y certificado por la Red Internacional de Transición.
¿Qué aprenderéis en este curso?
• Que es una iniciativa de transición y cuáles son sus principios y metodologías.
• Diferentes conceptos como: resiliencia, comunidad, relocalización, sistemas complejos, pico del petróleo cambio climático, entre otros.
• Herramientas para crear tu grupo de transición reforzarlo si ya existe.
• Metodologías participativas.
• Te divertirás y potenciarás tu creatividad.
• La importancia de trabajar tanto la transición exterior (aspectos sociales y ambientales) como la transición interna (aspectos psicológicos y emocionales).
• Nuevas maneras de relacionarse dentro de un grupo.
FACILITADORES:
Juan del Río
Agente de cambio y continuo aprendiz. Biólogo, diseñador y educador para la sostenibilidad. Formado en la UPC, Schumacher College y Findhorn. Es uno de los impulsores del Movimiento de Transición en el estado español, formador oficial de transición, miembro de Barcelona en Transició y coordinador de Transición Sostenible.
Mathieu Durrande
Experimentado facilitador. Trabaja fomentando la transición de paradigma inspirándose en el pensamiento sistémico y la inteligencia colectiva. Es co-fundador de Ecodigma y miembro de eco-union.
LUGAR Y HORARIO:
Calle Lluís Llibre 29, 08440 Cardedeu, Barcelona.
Mapa
*Muy buena conexión en tren a Barcelona.
Sábado de 10:00 a 19:30h
Domingo de 10:00 a 19:30h
*Para precios, inscripciones y más información sobre el curso de transición escribir a info@esbiosfera.cat
Aquí podeis leer toda la información del curso de transición en Catalán

*Para tener más información sobre el contenido del curso podéis descargaros la guía del curso.
*Más información en www.transicionsostenible.com y en www.esbioesfera.cat

diumenge, 27 d’octubre del 2013

Los incentivos perversos de un sistema energético insostenible: subsidios.

article publicat a La Vanguardia.com
Las energías renovables y sus enemigos.
Philiphs Lowe, director general de Energía de la Comisión Europea, no el comisario Europeo Gunther Oettinger, recibió a los diez líderes energéticos Europeos. Venían a amenazar con apagones si se continúan desplegando las energías renovables; alertan que si no se pone freno a las energías renovables se verían avocados a el cierre forzoso de 50.000 MW de centrales convencionales -incluidas nucleares, las lista de peticiones son más de 7.500 MW en Alemania. Rafael Villaseca, como recogía La Vanguardia, resumía: “la producción de energía renovable está expulsando del mercado otras tecnologías más baratas, en particular, los ciclos combinados”.
¿Qué quieren escenificar las grandes energéticas ante la Comisión Europea? ¿Que hay detrás de esa defensa de su mercado tradicional? ¿No advirtieron de rápido despliegue de las energías renovables y su acelerada curva de aprendizaje, ahora ven como se deterioran sus activos financieros? En 2018 se acabarán las infraestructuras, que intencionalmente se han bloqueado, parques de eólica marina quedará conectados a las redes. En ese momento dejara de tener sentido el carbón; RWE debería despedir a 35.000 empleos en NRW, ¿cómo, a pesar de esto, invierte en Garzweiler II para extraer 1,3 millones de toneladas de lignito? La caída del precia del kWh, por la entrada masiva de renovables, ha provocado una caída de beneficios –en España la caída de precio en invierno (más eólica e hidráulica) se compensa con altos precios en veranos (en 2008 se freno la fotovoltaica, 5 GW frente los 40 GW de Alemania).

En una reciente entrevista a Peter Altmaier, ministro de medio ambiente, señalaba que detrás de esta teatralidad hay 15 años pedidos: decisiones erróneas, incapacidad de anticipación y una lamentable reacción de quien durante décadas tuvo el poder de mercado.
Las renovables en el callejón sin salida.
Peter Terium al llega a la dirección de la RWE tenía la tarea de un cambio de rumbo en el negocio de RWE. Los ingresos en su negocio tradicional caen -mantiene 150 millones de MWh. Según la Unión de la Banca Suiza en 5 años un 30% de sus centrales cerrarán; el ingreso por MWh caerá otros 10 euros. Mientras surgen beneficios en las inversiones en renovables -en 2011 inauguraron Andasol 3, en Ecijar; un cambio de reglas del gobierno puede llevarlas a pérdidas masivas. La caótica transición energética de Angela Merkel dando bandazos, hace que Peter Tirium acabe desprendiéndose de buques e infraestructura para la construcción parques eólicos marino. Un callejón sin salida.
Entre las diez energéticas son significativas las ausencias. No estuvo EnBW -la energética de Baden-Württemberg. Los Verdes en coalición con SPD clarifican escenarios de futuro. Invierte 7.000 millones euros anuales en la revolución energética y 4.000 millones euros en redes intelignetes. EnWB apuesta por la Energiewende, donde otros juega a bloquear el camino. Son los actores del cambio. Reconocen  problemas de conexión en el Mar Báltico; pero si los beneficios del negocio tradicional caen un 80%, de 1.200 a 300 millones, los ingresos de renovables se multiplican por 4, de 200 a 800 millones (http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.enbw-nicht-getriebener-sondern-akteur-der-energiewende-sein.c1dc61c4-9c02-47df-a9a3-a9cec572c527.html).
El drama de RWE el poco margen para acelerar una estructuración del grupo. Decisiones dispersas, dudas, rectificaciones, a la falta de competencia se une el lastres de deudas millonarias, más de 35.000 millones de euros que dificulta financiar la transición. Su predecesor, el “rambo nuclear”, Jürgen Grossmann pensó que fichando a ex políticos tenía asegurado la rentabilidad regulatoria (http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/rwe-analyse-der-schulden-gewinne-und-perspektiven-a-924294.html).
Imparable revolución energética.
El éxito de las renovables puede poner en peligro la transición energética. Es preciso reformas de la ley de renovables (EEG). Para Agora Energiewende es urgente establecer mejorar la transparencia de mercado, con un mercado de capacidad que remunere el respaldo, no precios marginales, con opacos pagos por capacidad, mercado de ajustes, etc. Pide abordar de modo inmediato una EEG 2.0, como paso previo a una EEG 3.0 llevando las renovables a todo el sector energética, no solo eléctrico.
En las las antípodas a Agora Energiewende se encuentra, impulsado por la BDI, Energiewende? Ja aber richting! Proponen un suministro “seguro, limpio y asequible”. “La revolución energética desarrollada por el gobierno”, dice, “no está garantizada, necesitamos precios de electricidad competitivos”. ¿No le basta a la industria no paga la transición energética? Se beneficia del efecto que tienen las renovables en la bajada de precios. “Las centrales térmicas serás en 2050 todavía necesarias para cubrir la mitad de la capacidad generada… incluso si se aumenta los objetivos de renovables”.
La Agencia Internacional de la Energía en el Technologiy Roadmap, dibuja un mix energético en 2050 con el triple de nucleares o casi el doble, sacrificando el carbón a la mitad, ahora limpio (CCS) -un futuro con reducciones de CO2 sin necesidad de modificar el negocio energético, la demanda energética se doblará. Es el mismo error de la Roadmap 2050 de la Unión Europea: posiciones conservadoras respecto la curva de aprendizaje, calcula que en 2030 la fotovoltaica sería competitiva al gas y el carbón en Europa, gracias a una caída de costes de un 50%, pues bien, entre 2008 y 2012 la caída ha sido del 80% -ello con aranceles del 60%. En el caso de la eólica hasta 2015, dice la AIE, se desarrollará eólica de 3 GW, en 2015-2020 de 5 GW, en el futuro se logrará de 10 GW; en Escocia se instala actualmente eólica marina de 7 GW, nos adelantamos una década (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Wind_2013_Roadmap.pdf).
Los caza subsidios. 
Sueddeutsche Zeitung publicó una versión final del informe sobre subsidios que prepara la comisión. En la página 2 se puede ver escrito: “nunca fueron datos fiables”. En un texto tachado en rojo muestra los subsidios obtenido por tecnologías tradicionales en los 27 países de la Unión Europea: las centrales nuclear recibieron 35.000 millones de euros; 26.000 millones los combustibles fósiles, nada menos que 40.000 millones para el carbón. Todo ello sin subsidios ocultos, en la responsabilidad civil, que reciben las centrales nucleares. El total son 130.000 millones de euros (https://docs.google.com/file/d/0B9F6ub8wD7gqQW9vNGtidHZVaUE/edit?usp=sharing&pli=1). La comisión pone las descubierto los golpes bajos en la definición de costes (https://docs.google.com/file/d/0B9F6ub8wD7gqUVBPVEdvWG9WRWs/edit?usp=sharing&pli=1).
BWE –German Wind Energy Assciation- publicó en agosto de 2012 una analisis comparativos de los subsidios que obtiene las energías convencionales, superior a 7,5 c€/kWh, mientras que las renovables por feed-in tariff cobran 2,4 c€ kWh (http://www.foes.de/pdf/2013-03-full-costs-of-power-generation.pdf).
La Agencia Internacional de la Energía se opone a subsidios que distorsionan precios, los precios nacionales están desacoplados de los precios internacionales; impide que los agentes económicos tomen decisiones óptimas, de mejora de la eficiencia, desarrollo de las energías renovables.  Energy Outlook de 2011 muestra que los subsidios globales para el carbón, gas y uranio son de 532.000 millones de euros; en frente, las energías renovables obtienen una sexta parte, 88.000 millones de euros -si se quiere llamar subsidios.
Choque de trenes tecnológicos.
La broma de mal gusto la daba Reino Unido; pretende subsidiar con feed-in tariff durante 35 años a las nuclear a un precio de 115 € MWh (98,50 libras MWh), entre el doble y el triple del precio de “mercado” ajustado al IPC, la nuclear. Flamanville, nuclear en construcción en Francia, su costes cuando se acabe, superará los 115 € MWh.

Iniciativa del Nuevo Mercado Social (INSM) atizaba la renovables con un marcador de subsidios: 616 € pos segundo. Ponía encima de la mesa de las negociaciones para forma una gran coalición, su programa de gobierno. Pedía abolir la ley de renovables, con unos números espectaculares: Alemania ahorrarían 52.000 millones de euros hasta 2020, Europa ahorraría 360.000 millones € hasta 2050. “Necesitamos competencia, no subsidios” -resumía (http://www.insm.de/insm/kampagne/chance2020/eeg-kostenzaehler.html). ¿Quién está detrás? Un compendio de alucinantes propuesta de varias decenas de instituto de investigación subsidiados por patronales: EWI de Universidad de Colonia, IW, RWI, HWWI, iFW, etc.
RWE trabaja, a pesar de dicha foto, en una Strategic Rodmap. Se aparta del modelo de negocio tradicional basado en la producción centralizada para buscar valor en la transición energética. El documento reconoce “la erosión masiva de los precio a por mayor causado por la crecimiento de la fotovoltaica en Alemania constituye un grave problemas para RWE, que incluso poner en peligro la supervivencia de la empresa”. Debería ser un serio aviso a gobiernos. En lugar de descarrilar las nuevas tecnologías, quiere ser parte de la coalición dela Energiewende: “su tarea será gestionar toda esta innovación de modo creativo” (http://www.energypost.eu/index.php/exclusive-rwe-sheds-old-business-model-embraces-energy-transition/).

dijous, 24 d’octubre del 2013

La economía ambiental como Ecocapitalismo

post publicat a  Decrecimiento

Juan A. Aguilar

En conclusión, el gran problema del llamado'desarrollo sostenible' es que no nos dice nada sobre el tipo de estructuras económicas y sociales que serían 'sostenibles', ni nos da criterios operativos para intentar distinguir los distintos tipos de desarrollo, con lo cual, el desarrollo sostenible se reduce simplemente a intentar compatibilizar medio ambiente y capitalismo, regulado todo por una especie de eco-tecnocracia empresarial que mantenga la economía de mercado mundialista en funcionamiento.

La economía ambiental o ecocapitalista no asume que la crisis ecológica surge del modo de producción y consumo, es decir, de la concepción liberal misma de la sociedad y una economía caracterizada por el individualismo, el afán de lucro, el negocio fácil y rápido y la especulación. Realizar una política conservacionista dentro de los esquemas de una civilización economicista y por tanto antiecológica, es una aberración sin sentido.

¿Cómo se esta plasmando la economía ambiental? Con el reciclaje y la internalización de los costes ambientales. Ahora bien, el reciclado no supone otra cosa que una nueva y sofisticada versión del clásico 'usar y tirar', dando lugar a un nuevo y lucrativo negocio 'ambiental' cuando lo más lógico y ecológico sería no fabricar materiales desechables. Con respecto a la internalización de los costes ambientales se pretende incluir en el precio final de los productos, los gastos derivados de hacer frente a la contaminación y al deterioro ambiental. Esto es un quimera capitalista porque:

- no existen criterios objetivos para determinar los gastos ambientales ¿qué precio tiene el agua, el ozono o el calentamiento global y sus consecuencias?

- internalizar estos costes, en caso de que fuera posible determinarlos, harían no rentables la mayor parte del aparato industrial de nuestras sociedades, por lo cual, los empresarios preferirán pagar las suaves multas que imponen las administraciones antes que iniciar una reconversión ecológica de dichas industrias. - internalizar los costes ambientales es, por otro lado, una medida antisocial porque al final quien pagaría los costes ambientales sería el consumidor en el precio del producto, manteniéndose, por otro lado, la tasa de beneficio del capital.

Desarrollo frente a crecimiento

La principal conclusión política del Informe Bruntland es la siguiente: Lejos de querer que pare el crecimiento económico, reconocemos que los problemas de la pobreza y del subdesarrollo no pueden ser resueltos si no se instaura una nueva era de crecimiento en la que los países desarrollados desempeñen un papel importante y recojan grandes beneficios.

El efecto final resulta ideal para los intereses de acumuladores y explotadores: tiene que continuar el crecimiento económico y la búsqueda de beneficios en todo el planeta. Es decir, para hacer frente a la crisis, más de lo mismo.

¿Qué es lo problemático en la apuesta por el crecimiento sin más especificaciones? Al menos dos cosas:

1) El crecimiento económico per se, en las actuales estructuras socioeconómicas, no alivia la gran pobreza que sigue acentuándose en buena parte del mundo no desarrollado, donde se continúa ensanchando la enorme brecha que separa las naciones ricas de las pobres. La falacia de que hace falta crecer para repartir no es más que eso, una falacia que los ricos propagan en su propio interés: el de evitar que el conflicto político se centre en las cuestiones de equidad, justicia y redistribución. Lo cierto es que en la actualidad, existen más personas viviendo en absoluta pobreza y más personas pasando hambre que en ningún otro momento de la historia de la humanidad: el 23% de la población mundial. Para llegar a un mundo donde las necesidades básicas de todos se vean satisfechas equitativamente, el énfasis ha de ponerse mucho más en redistribuir que en crecer.

2) La segunda objeción es la siguiente: si al hacer las cuentas de crecimiento se contabilizaran, incluso de manera muy imperfecta y parcial, las externalidades de tipo social y ecológica, resultaría que en nuestraactual economía del despilfarro llevamos ya mucho tiempo menguando en lugar de creciendo. Según cálculos de la OCDE, la tasa de crecimiento económico general de los países industrializados disminuiría entre el 3% y el 5% si se restasen solamente los costes de la contaminación. Esto indica que el crecimiento actual es ya negativo en muchos de los países industrializados si empezamos a considerar algunos de los costes externos asociados con el tipo de economía actual. Por todo ello, en buena parte el 'crecimiento' actual es sólo aparente, porque hay enormes disminuciones del patrimonio natural no apuntadas en la Contabilidad Nacional.

Debemos repetir una y otra vez que no es posible el crecimiento económico indefinido dentro de una biosfera finita, y que globalmente hemos sobrepasado ya los límites del crecimiento. Lo que necesitamos es un modelo de desarrollo sin crecimiento - o, por lo menos, sin crecimiento controlado por la autoridad política- y lo que debemos preguntarnos es si es posible un modelo así dentro de una economía capitalista. Hay sólidas razones para pensar que la respuesta es NO.

dimecres, 23 d’octubre del 2013

La plataforma para ahorrar en el recibo de la luz logra un descuento medio del 8%

Notícia publicada a El País

  • Una comercializadora de energía verde gana la subasta de la OCU

  • Las grandes eléctricas no participaron en la pujaLas comercializadoras dicen que no hay margen para rebajas. / claudio álvarez

Cuando hace poco más de un mes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) creó una plataforma de compra colectiva de energía para conseguir descuentos en la factura de la luz, las compañías que controlan el mercado español advirtieron que el sistema actual no permite rebajas y, poco antes de cerrarse el plazo la semana pasada, anunciaron que no participarían en la subasta para pujar por el casi medio millón de clientes inscritos en la iniciativa. Pero una pequeña comercializadora de energía verde ha demostrado que sí hay margen. Escaso, pero lo hay. Holaluz.com, empresa catalana que opera solo en Internet, se presentó a la subasta y ganó. La OCU informó este lunes de su oferta: un ahorro medio del 8% para los que están en el mercado libre y del 4% para los que tienen contratada la Tarifa de Último Recurso, regulada por el Gobierno y a la que tienen derecho todos los que tengan potencias no superiores a 10 kilovatios.

De este ahorro solo podrán beneficiarse unos 300.000 de los 477.750 clientes que se inscribieron al grupo de compra. Para el resto del grupo, constituido por personas que tienen contratado el suministro conjunto de electricidad y gas, no se han logrado descuentos porque ninguna de las seis compañías que ofrecen este servicio dual se presentó a la subasta (Endesa, Iberdrola, E.ON, Gas Natural Fenosa, Galp y HC Energía). “Resulta extraño que ninguna haya querido participar, y hace sospechar que quizá ha habido algún acuerdo entre ellas”, sugiere Antonio Arranz, responsable técnico en materia de energía de la OCU. “Vamos a pedir a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que lo investigue”, avanza la portavoz de la organización, Ileana Izverniceanu.

Ninguna compañía presentó ofertas
para el suministro conjunto de luz y gas

Las grandes compañías niegan que haya habido pacto. “Apoyamos todas las iniciativas que ayuden a estimular la competencia, pero hemos decidido no participar al no estar en disposición de realizar una oferta que pueda resultar competitiva para los clientes”, explica un portavoz de E.ON. Desde Endesa, empresa que sí se presentó a una subasta similar en Portugal y la ganó, afirman que se habrían presentado si las condiciones hubieran sido más flexibles. “Por ejemplo, que se hubieran podido incluir servicios de mantenimiento en los contratos”, aseguran. Con estos servicios, según Antonio Arranz, las compañías obtienen grandes beneficios añadidos, “entre 100 y 150 euros al año, un precio que podrían reducirse si el cliente contrata la revisión por su cuenta”.

¿Cómo ha podido una pequeña comercializadora ofrecer descuentos y las grandes ni siquiera lo han intentado? “Nuestro objetivo desde que fundamos la empresa, hace algo más de dos años, fue precisamente ese: ofrecer precios más justos para los consumidores y ser transparentes en la facturación”, explica Carlota Pi, socia fundadora de Holaluz.com. “No obligamos a contratar servicios que no se necesitan para nada y, al operar desde Internet, tenemos una estructura muy ligera que nos permite ahorrar intermediarios y costes. En breve vamos a empezar a ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de comprar a precio de mayorista, informando en todo momento de nuestros márgenes de beneficio. Quizá algún mes sea más caro, pero a medio plazo esta fórmula puede suponer un buen ahorro”, añade.

“Lo más valioso de esta iniciativa no es el ahorro que se ha conseguido, que es realmente escaso, sino que ha sido capaz de movilizar a medio millón de personas contra los abusos de este sector”, opina José Luis Velasco, del Observatorio Crítico de la Energía. “También se ha conseguido que las grandes eléctricas se retraten. No han querido aprovechar la posibilidad de captar medio millón de consumidores porque eso habría supuesto reconocer implícitamente que sus márgenes de beneficio son altos. Por otro, habrían reforzado la percepción ciudadana de que, mediante la movilización y la organización, es posible tratar de tú a tú con las grandes empresas”, prosigue.

El ahorro solo llegará a
300.000 del medio millón
de clientes inscritos

No obstante, aun reconociendo estos puntos positivos de la plataforma de la OCU, Velasco considera que con este tipo de iniciativas no se resuelven los problemas fundamentales del sector eléctrico en España. “Y pueden ser peligrosas porque piden más liberalización, cuando no está claro que esto sea bueno para los ciudadanos. De hecho, todo ha ido a peor desde que empezó el proceso de liberalización”, advierte José Luis Velasco.

Algo parecido opina José Vicente Barcia, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, formada por organizaciones ecologistas, sindicatos y diversos colectivos ciudadanos. “Lo que ha pasado con esta subasta demuestra que el sector sigue siendo un oligopolio. Las grandes compañías han mandado un mensaje claro de que no quieren que cambien las reglas del juego ni que los ciudadanos se movilicen”, comenta Barcia.

La OCU solo ha comunicado el nombre de la empresa ganadora, pero no de cuántas se habían presentado “por razones de confidencialidad”. Se sabe, no obstante, que tampoco las pequeñas comercializadoras agrupadas en la patronal ACIE participaron en la puja. Esta asociación también argumenta que el sistema deja muy poco margen para ofrecer descuentos y que la incertidumbre de no saber cuántos de los inscritos en la plataforma de la OCU aceptarían finalmente cambiar de compañía —no es obligatorio— suponía un riesgo demasiado alto.

En Holanda, Bélgica y Reino Unido, donde se realizaron subastas similares, aceptaron cambiar de compañía entre el 20% y el 30% de los inscritos. En Portugal fue más bajo, solo el 8%. La OCU calcula que el porcentaje aquí será del 20%. “Algunos no lo hacen porque reciben contraofertas de su suministradora, con lo que el objetivo de conseguir una rebaja se cumple igualmente”, aclara la portavoz.


dimarts, 22 d’octubre del 2013

Construyendo otro mundo ladrillo a ladrillo

Post publicat a  IPS Agencia de noticias

Por Stephen Leahy

© Reproducir este artículo|     |  Imprimir |  |English version
La libra Bristol, una nueva moneda alternativa. Crédito: Mark Simmons/IPS
La libra Bristol, una nueva moneda alternativa. Crédito: Mark Simmons/IPS
NANTES, Francia, 10 oct 2013 (IPS) - Una tarde de 2005 en el poblado de Ashton Hayes, en el noroccidental condado inglés de Cheshire, alguien inició una conversación en un bar sobre el cambio climático y la energía. Dos años después, vecinos del lugar redujeron 20 por ciento sus emisiones de dióxido de carbono y los costos energéticos.
Ashton Hayes ahora procura convertirse en la primera comunidad neutral en carbono de Inglaterra.
“La gente sabe bien que se necesitan grandes transformaciones frente al cambio climático y al agotamiento de recursos”, dijo Rob Hopkins, uno de los fundadores del movimiento Transition Towns, que reúne a los residentes preocupados en mejorar las calles y los barrios.
“Comencé con amigos y vecinos, preguntando: ‘¿Qué podemos hacer como personas comunes, sabiendo que nuestros gobiernos no van a resolverlo?’”, contó a IPS.
Mientras, frente a un problema creciente de basura, los residentes de la comunidad sudafricana de Greyton procesaron los desechos y los colocaron en botellas de plástico para fabricar “ecoladrillos”, un buen material de construcción con alta capacidad de aislamiento, que ahora es usado para edificar cuartos de baño.
En Portugal, donde el desempleo supera 20 por ciento de la población económicamente activa y los salarios se deterioran, el movimiento lanzó iniciativas para limitar la circulación de dinero. En una pequeña localidad se prohibió el uso de monedas y billetes durante tres días, y los habitantes intercambiaron bienes y servicios.
“Podemos hacer que funcione”, dijo Hopkins, autor del libro “Power of Just Doing Stuff – How local action can change the world” (El poder de simplemente hacer algo. Cómo la acción local puede cambiar el mundo).
Ahora hay más de 1.000 comunidades involucradas en Transition Towns, movimiento voluntario y sin fines de lucro.
Estas inventan sus propias formas de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mientras aumentan su capacidad de resistencia y su autosuficiencia en alimentación, agua, energía, cultura y bienestar.
Según un informe de 200 páginas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), divulgado el 30 de septiembre, las temperaturas registradas en el hemisferio Norte entre 1983 y 2012 fueron las más altas en los últimos 1.400 años.
El informe, redactado en forma muy cautelosa, detalla los últimos impactos observados, como los cambios en las precipitaciones y los eventos climáticos extremos. También confirma que esos y otros efectos se agravarán conforme se incrementen las emisiones de dióxido de carbono.
“Las ciudades tienen el papel más importante en los esfuerzos por una emisión cero”, subrayó George Ferguson, alcalde de la localidad británica de Bristol, con medio millón de habitantes.
“Bristol pone énfasis en el transporte a pie y en bicicleta, y tenemos planeado duplicar o triplicar la capa forestal. Queremos mejorar la calidad del aire y la salud de los residentes”, dijo a IPS.
Esta ciudad, una de las primeras en integrar el movimiento Transition Towns, es un laboratorio viviente para ideas y experimentos destinados a crear una “ecociudad” para todos, destacó el funcionario.
Entre las tres y cinco de la tarde está prohibida la circulación de automóviles. Esto permitió que las calles quedaran libres y sean usadas como lugar de juego por niños y niñas.
Bristol también es un ejemplo en Gran Bretaña en materia de reciclaje, y tiene previsto crear una compañía municipal de energía sostenible.
A partir del año próximo, los niños y niñas aprenderán ecología en las escuelas. Se les enseñará a plantar árboles en sus barrios como parte de un esfuerzo anual para aumentar los espacios verdes de la localidad.
“Creo que los niños le enseñarán a sus padres importantes lecciones ecológicas”, auguró Ferguson, quien recibe todo su salario en la moneda alternativa de la ciudad, llamada la libra Bristol, y que solo puede gastar en negocios locales.
“Mi bicicleta, mis pantalones, mi comida y la peluquería, todo lo pago con la libra Bristol”, señaló.
Hay más de 400 monedas alternativas en uso en todo el mundo, y el número crece rápidamente en respuesta a la globalización y al dominio corporativo.
Si bien los residentes pueden pagar incluso sus impuestos en libras Bristol, las grandes cadenas de supermercados no las aceptan, señaló.
Este verano boreal, Bristol fue premiada por sus esfuerzos, al ser designada la Capital Verde Europea 2015, la primera ciudad británica en obtener ese reconocimiento.
“Lo que hacemos se puede aplicar en miles de ciudades y localidades, y nos divertimos mucho al hacerlo”, señaló Ferguson.
Saint-Gilles-Du-Mene es un pueblo rural en la noroccidental región francesa de Bretaña que decidió reinventarse como una comunidad productora neta de energía.
Hoy, utilizando biomasa, biodigestores, fuentes eólicas y solares y sistemas mejorados para el aislamiento de las viviendas, produce 30 por ciento de su propia energía. Los residentes esperan que para 2025 puedan venderla también a otras comunidades.
“Nuestra transformación energética creó nuevos empleos y sinergias. Tenemos una nueva instalación para realizar videoconferencias y producimos nuestro propio biodiésel para los tractores agrícolas”, explicó Celine Bilsson, de la Comisión de Energías Renovables del pueblo.
Bilsson dijo que su localidad se había inspirado en el ejemplo de Güssing, poblado austriaco otrora pobre que fue el primero de Europa en utilizar completamente energía renovable a fines de los 90.
Güssing redujo su gasto energético 50 por ciento gracias a una mejora de le eficiencia, y ahora gana millones de euros vendiendo energía renovable a otras comunidades.
“No perdimos tiempo haciendo estudios. Simplemente reaccionamos. Ustedes deben hacerlo mismo”, aconsejó Bilsson.