diumenge, 20 de maig de 2012

Manifest Prosperitat sense Creixement


El Manifest  Prosperitat sense Creixement que trobareu seguidament ha  estat redactat des del grup “iniciatives per al decreixement”.  Pensem que ens cal iniciar un nou model econòmic perquè l'actual està en fallida. Tot això s'argumenta en el Manifest en el que  proposem alternatives. Al final del document hi trobareu un munt d'enllaços on s'explica els fonaments teòrics de la nostra proposta.
Les adhesions al manifest es lliuraran a la direcció del nostre partit. Per això, si estàs d'acord en el seu contingut   ens pots  enviar  un breu missatge de suport al correu particular icvdecreixement@gmail.com o prosperitat.sense.creixement@gmail indicant el teu nom  i cognoms, el teu email i que estàs d'acord amb el Manifest.
Si, a més, ens vols ajudar a recollir adhesions dels teus amics i coneguts  que encara que no siguin d’ICV poden  estar d’acord amb el contingut del Manifest, pots fer-ne  difusió a través del web Actuable (Change.org) a on hem penjat una versió del manifest que no fa menció directa al nostre partit, per tal que qui vulgui el pugui signar.
Per qualsevol dubte que tingueu podeu enviar-nos un mail a la nostra adreça  icvdecreixement@gmail.com

MANIFEST  “PROSPERITAT SENSE CREIXEMENT”


El nostre model econòmic està en fallida: estem immersos al bell mig d'una crisi financera, econòmica, energètica, ambiental i social. La causa de tots aquests problemes és comuna: un model de desenvolupament construït sobre la hipòtesi que el creixement es pot mantenir sense límits i que aquest s'havia de basar en l’acció individual, l’enriquiment desmesurat i el consumisme impulsats per  l'endeutament financer i ambiental.  Un model que a Europa crea atur i destrueix els drets laborals i que, alhora, significa la destrucció dels habitats i del sistema social de molts pobles del món en desenvolupament. Un model que, amb caràcter general, no ha solucionat la pobresa ni la fam, que incrementa la desigualtat social dins dels països i entre països i que destrueix a ritme accelerat la biosfera.

Davant d’aquesta situació afirmem que no hi ha bases científiques per sustentar la idea d’un creixement econòmic indefinit i exponencial i menys, en un món sobrepoblat, sobreexplotat i amb recursos finits. Al contrari, el model capitalista, basat en l’apropiació privada i l’explotació il·limitada de tots els recursos naturals ens està duent a un un carreró sense sortida; al col·lapse ambiental, econòmic i social. Cal amb tota urgència un canvi de rumb, un canvi de model.

Solucions a la crisi: prosperitat sense creixement

En ple declivi econòmic i energètic cal crear opcions per arribar al model social que desitgem, tot evitant que la dreta es quedi amb el discurs de l’austeritat i l’esquerra, per oposició, amb el de la despesa pública generadora d'un nou deute que no es veu clar que es pugui arribar a pagar. Volem “aprofitar la crisi” per construir alternatives, tot abandonant la idea equivocada que el creixement econòmic en tots els àmbits és la solució per sortir de la crisi i aconseguir la prosperitat.  La prosperitat només vindrà d’un canvi de model en el que creixin els sectors que aporten qualitat de vida i decreixin els que consumeixen recursos no renovables i energia. Per això assumim el repte de construir el post-capitalisme amb una nova visió de la macroeconomia que integri economia i ecologia en el mateix model, on els sectors que provoquen perjudici social i ambiental hauran de decréixer i els que aportin prosperitat de forma sostenible s’han de mantenir i, si es pot, augmentar.

Per a aquesta tasca cercarem nous indicadors de prosperitat més fiables que el PIB, el qual només quantifica els béns i serveis que un territori produeix per al mercat, però no té en compte les externalitats o perjudicis col·laterals,  ni la pèrdua de patrimoni en forma de biodiversitat i de recursos naturals no renovables. Treballarem amb indicadors de la prosperitat, l’equitat, el medi ambient i el progrés real de països i de les persones.

Lluitarem per la valorització de tots els tipus d’emprenedoria, d’activitat i de treball útils des dels punts de vista social i ambiental, i per la redistribució de la riquesa, els drets socials i els serveis públics, únics garants de l’equitat.

Defugim la cerca del creixement com a paradigma de la plena ocupació i assumim que tan sols la redistribució del treball i del temps de lleure podrà evitar la fractura entre assalariats i aturats, alhora que  proporcionarà un millor repartiment de les tasques obligatòries socials, de cura a les persones  i familiars. Som conscients que la millor distribució del temps remunerat i no remunerat  entre homes i dones i entre els diferents grups socials redueix la inequitat.

Plantegem la renda bàsica universal vinculada a un treball dedicat a la comunitat no remunerat com a eix vertebrador d’un canvi cultural en la relació societat-diner, on aflorin els recursos personals i comunitaris a partir de restaurar les relacions de ciutadania, recuperar les eines de convivencialitat, reconstruir el concepte identitari i de pertinença a una societat de cooperació.

Impulsarem les estratègies d’autosuficiència i relocalització per reduir la nostra dependència de l’exterior en matèria energètica i recursos bàsics que ens duu a l’endeutament. Fomentarem el consum i la producció local, l’autonomia alimentària, els recursos locals d’energies renovables  i l’estalvi.

Fomentarem una economia social basada en xarxes de cooperatives  que actuïn tant en l’àmbit dels proveïdors (de productes i de serveis) com en el del consumidors (consum col·laboratiu) i, també, en l’àmbit financer (models cooperatius de finançament). 

Promourem un canvi en el model de consum des d’un sistema basat en la possessió dels béns, cap a un altre més eficient i racional  basat en el consum col·laboratiu i en la utilització i lloguer de serveis. Les propostes col·lectives per sobre les plantejaments individualistes ens permetran ser més austers sense perdre benestar.

Defensem la creació d’una banca pública que afavoreixi el finançament de projectes d’interès social i ambiental i la recuperació del control democràtic de la creació del diner com a element estratègic per al funcionament de la societat.

Sostenim la necessària regulació de l’economia financera perquè aquesta es posi al servei de l’economia productiva i no a l'inrevés. Aplicant una fiscalitat sobre les transaccions financeres que desincentivi l’especulació, malbaratament de recursos i la contaminació  i aporti els recursos necessaris per afrontar els reptes de la humanitat.

Volem donar valor a les relacions interpersonals i a l’economia de base, formada pels recursos humans que composen i sostenen la vida social. Volem que la sociabilitat sigui quelcom que aporti felicitat i cohesió social, perquè aspirem a una autèntica democràcia que sigui més representativa i proporcional que l’actual i que doni entrada en moments concrets a procediments més directes de participació i deliberació.
Per tot això volem que,
ICV continuï sent el referent ètic i igualitari amb què se’ns identifica. Continuï defensant l’equitat, denunciant les desigualtats, els enriquiments il·lícits i l’acumulació de capital que duen a la concentració del poder en mans d’uns pocs i en perjudici de la voluntat de la majoria.

ICV  lideri el canvi de mentalitat  i que aporti al debat ciutadà i polític la idea de la prosperitat sense creixement, que plantegi les alternatives amb to positiu, sabent explicar-les i convèncer a la ciutadania.  Aquesta és la proposta del segle XXI, la de la modernitat perquè el model capitalista del Segle XX ha quedat obsolet. Necessitem que ICV i els moviments socials  proposin solucions per organitzar la transició entre el vell i el nou model.

ICV abandoni el rol tradicional de partit guia  per reconvertir-se en un partit frontissa o partit xarxa capaç de integrar i fer-se ressò dels sectors cada cop més nombrosos que no estan representats per ningú. Ha de  treballar amb els moviments de base i crear  iniciatives de participació amb amplitud cap a tota la societat.

L’ecosocialisme ha de fer possible el canvi de model cap a la sostenibilitat i la justícia social. Hem de plantar cara al discurs econòmic hegemònic. No estem sols i cada cop hi ha veus més autoritzades que demanen aquest gir.

Maig de 2012

Links per a més informació:

Cap comentari:

Publica un comentari