dimecres, 5 de juny de 2013

Societat en transició. Societat resilient


Parlem de la paraula “transició” i “resiliència” per donar a entendre tots els canvis organitzatius que la nostra societat ha de fer per fer front a aquesta  crisi sistèmica global i per adaptar-se a les  condicions d’escassetat i d’encariment progressiu dels combustibles fòssils que es preveuen en el futur.
A continuació mostrem algunes experiències que ja s’estan duent a terme i que ens poden servir de guia de com ha de ser aquesta nova societat resilient als canvis que s’esdevindran en els propers anys i a les properes dècades.

La Gran Transició de la societat civil organitzada: Estratègies

L'actual crisi mundial social i ambiental ha portat a reflexionar  a les  organitzacions sobre  la manca de progrés en les seves activitats i les ha dut a qüestionar les seves estratègies. Aquesta frase ho resumeix molt be  "S'estan obtenint moltes victòries però estem perdent el planeta. Hem de preguntar-nos el per què”

Les ONGs són conscients que poden arribar a ser importants agents de canvi cap a la sostenibilitat, però que cal redefinir  plantejaments i estratègies. Aquesta inquietud va fer néixer l'Smart Lab OSC (organitzacions de la societat civil) amb l'objectiu de promoure una xarxa d'aprenentatge de les ONG (OSC)  per generar estratègies eficaces que aconsegueixin una transició cap a una societat sostenible. Al març de 2011, en una Conferència internacional a Londres es va presentar el document Estratègies per a la Gran Transició. El document, realitza un bon diagnòstic del problema actual i global que pateix la humanitat i el nostre planeta, establint determinades línies generals en què es basa l'anomenada Gran Transició i fent propostes de canvi. Recomana, entre d’altres:
1.      Afrontar els desafiaments complexos d'una manera menys lineal i més sistèmica.
2.       Centrar-se  més en les oportunitats i en la necessitat d'una transformació cultural (valors, visions del món, esquemes mentals) en comptes d'enfocar-se cap a la incidència política i les argumentacions tècniques per guanyar les campanyes.
3.      Entendre quines transformacions calen en el sistema econòmic i que els models de la nova economia necessiten nínxols d'innovació protegits. La societat civil ha d'aprendre a donar suport a aquestes innovacions i als agents de canvi radicals.
4.      Superar la fragmentació dels moviments de la societat civil i aconseguir una visió comuna cap a una Gran Transició. D’aquesta forma es podrien trobar solucions fonamentals per als temes més específics que interessen i sobre les que tracten cadascuna de les ONGs per separat.
Per a més informació sobre l’informeMoviment de Transició. Ciutats en transició

Aquest moviment defineix la transició com la resposta de les comunitats de persones al declivi de l'Era Industrial, marcada pel Pic del Petroli, des d'un present que depèn dels combustibles fòssils, el consum desaforat, la destrucció del Planeta i les desigualtats entre els pobles, cap a una altra realitat desitjable,  basada en la localització de la producció, l'ús de l'energia i dels béns que es poden obtenir de manera sostenible del nostre Planeta, la preeminència de la col·lectivitat, la recuperació de les habilitats per a la vida i l'harmonia amb la resta de la Naturalesa.
El Moviment de Transició és l'esforç col·lectiu de més persones cada dia, que opten per organitzar-se per fer front de manera creativa al repte del Pic del Petroli, el Canvi Climàtic i la Crisi Econòmica, desenvolupant iniciatives en les seves comunitats (barris, pobles, illes , veïnats, ciutats ...) que augmenten la capacitat de supervivència i benestar, en la perspectiva dels importants canvis que viurem en els propers anys, com a conseqüència de la decreixent disponibilitat de les matèries energètiques fòssils, el declivi general dels recursos naturals i l'alteració del clima.L'objectiu de la xarxa de ciutats en transició, segons la seva declaració de principis, és inspirar, informar, donar suport i formar comunitats a mesura que vagin considerant adoptar i aplicar una iniciativa de transició. El conjunt d’aquestes d'iniciatives imaginatives i pràctiques posades en marxa per comunitats interconnectades, aniran conduint a estils de vida més resilents, gratificants i equitatius que contribuiran a reduir dràsticament els nivells d'emissions de diòxid de carboni.
El moviment de les ciutats en transició s’inicià a la població  de Totnes (Anglaterra) al 2006. En aquest moment la xarxa s’ha estès per tot el mon. Trobem centenars de comunitats i milers d’iniciatives que  comparteixen objectius, principis i estratègies. També a Catalunya i a Espanya hi ha ciutats adherides


Moviments socials al nostre país

Ens aquests darrers anys estan sorgint arreu del país  organitzacions que treballen en projectes socials i econòmics  que persegueixen objectius similars als  anteriors. Són iniciatives  comunitàries d'àmbit local sorgides per satisfer necessitats de consum de forma més sotenible i justa i que duen a la transformació social. La web “Mapunto” http://mapunto.net/ està confeccionant un mapa per a poder-les  visualitzar i conèixer-ne  les finalitats. Alguns d’aquests moviments seran tractats en els capítol sobre cooperativisme i consum. 
Ecoxarxes i núclis locals. Cooperativa Integral Catalana

Es defineixen com  xarxes d’intercanvi de béns, serveis i coneixements amb la voluntat de recuperar la dimensió ètica i humana de les activitats econòmiques, superant l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsant una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia. A Catalunya n’hi ha una vintena que  es relacionen entre elles i amb la Cooperativa Integral Catalana  que aixopluga un mercat intern de productors i consumidors i que utilitzen moneda social per efectuar intercanvis de productes i serveis. 

http://cooperativa.cat/es/xarxa-territorial/ecoxarxes/ 

Les  xarxes relacionades amb cooperatives de producció  o de consum i altres xarxes relacionades existents  a Catalunya es tractaran en els capítols sobre cooperativisme més específics sobre el tema   Neus Casajuana

 Maig 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada