dijous, 21 de juliol de 2016

COM ATACAR LA DESIGUALTAT

La revista francès Alternatives Econòmiques publicà al número de juny un resum del llibre Que faire contre les inégalités ? 30 experts s'engagent, dirigit  per  Louis Maurin et Nina Schmidt; això és un resum del resum. Entre parèntesis són aclariments o reflexions personals.


ESCOLA
1.1   Millorar el context familiar dels nens  
1.2   Discriminació positiva en suport dels desfavorits
1.3   Garantir l’heterogeneïtat a les classes. Els alumnes desfavorits guanyen el doble que el que perdent els avantatjats per anar a a classes més diverses -> cal combatre les reticències d’aquests darrers a barrejar-s’hi (compensar-los ?)
1.4   Destinar els millors docents a les zones més desfavorides (incentivant-los ?) Potser es podria fer també amb la resta de tècnics de l’àrea (carrera horitzontal ?)
1.5   Treure importància a les titulacions a l’hora de contractar, tant al sector públic com al privat
1.6   Desenvolupar les formacions de segona oportunitat

JOVES
2.1 Trencar la transmissió intergeneracional de la classe social: 70 % dels joves      repliquen les qualificacions laborals dels pares
2.2  Acabar amb la discriminació d’ajuts per als joves de 18-25 anys (per exemple el RSA és de menor import i amb condicions d’accés més restrictives)
2.3 Instaurar un dispositiu universal d’autonomia per als joves. Model danès: cada jove que arriba al nivell preuniversitari disposa de 60 bons mensuals incondicionals per a formació de 800 euros mensuals i a més ajuts per a l’habitatge. Aquests bons poden ser consumits en diverses fases, afavorint anades i tornades al mercat laboral i formatiu per acabar d’ajustar la carrera professional-educativa. Evita dependre dels recursos  dels pares.

PRECARIETAT LABORAL
3.1 Bonificar fiscalment els particulars que contracten serveis personals mitjançant associacions que mutualitzen les feines i garantitzen durades mínimes  de feina i formació dels seus treballadors (veure si això es pot aplicar d’alguna manera a les contractacions municipals).
3.2 Penalitzar les cotitzacions per atur de les empreses que fan servir més el treball temporal i l’acomiadament que la mitjana del seu sector, i reduir les de les que es comporten bé (veure si es pot incorporar en els criteris d’adjudicació o en el segell de qualitat)
3.3. No està clar que abaratir l’acomiadament o implementar un contracte únic creï ocupació


UNIFICACIÓ D’AJUTS SECTORIALS
4.1 Si es posen prestacions úniques per a tothom ajuntant diverses prestacions connectades hi ha el risc de que o bé costin molt més perquè s’inclouen cobertures no necessàries o que no arribin a satisfer les necessitats d’una part generant perdedors.
4.2 En el context francès de múltiples ajudes, estatals i locals, una renda bàsica universal seria desitjable ja que pot ser més eficaç lluitant contra la pobresa, el no-accés als ajuts,  les seves trampes i per donar més llibertat individual

DESIGUALTAT DE GENERE
5.1 El creixent treball a temps parcial se centra en les dones, cal reequilibrar-lo
5.2 Cal potenciar la cura 0-3  amb escoles bressol suficients i altres dispositius
5.3 Cal equilibrar el permisos de naixement i allargar els de paternitat

HABITATGE
              6.1 Limitació de les pujades de lloguers
                6.2 Aval públic contra els impagaments
6.3 Redistribució dels guanys immobiliaris: taxes sobre les plusvàlues generades per requalificacions i sobre les transaccions d’immobles cars per finançar la renovació i la construcció d’habitatges socials
                6.4 Actualització dels valors cadastrals
               6.5 Taxació més forta de les donacions i herències

SALUT
7.1 Els guanys en esperança de vida no es deuen tant a les innovacions mèdiques sinó a les millores en la higiene, les condicions de vida. La reducció de la precarietat laboral, la millora en l’habitatge i l’increment dels ingressos baixos reduiran les desigualtats en salut
7.2 Les grans polítiques de prevenció clàssiques -tabac, alcohol, alimentació inadequada- no redueixen les desigualtats: la reducció del tabac avança més ràpidament en els comandaments. La prevenció funciona millor si s’acompanya d’una millora social
7.3  Davant l’escassetat de metges cal redistribuir millor els professionals pel territori (problema similar als professionals socials ?)
7.4 Cal tenir en compte la dimensió cultural: les classes baixes van més tard al metge i a l’hospital.  Cal formar (incentivar) als professionals mèdics en la comprensió dels condicionants socials i culturals que frenen l’accés a la salut i la cura i el treball cooperatiu (recordem que a França els metges de família treballen en consultes particulars)

EMPRESES
8.1  Els convenis col·lectius sectorials han anat perdent progressivament relació amb la realitat de les empreses, que han anat individualitzant les retribucions. Cal incrementar la transparència de les retribucions dels directius en les grans empreses.
8.2  Implementar un salari màxim
8.3 Implementar el consell de vigilància com a Alemanya amb un 50 % de membres treballadors
8.4 Equilibrar els sous dels treballadors de les pimes amb els de les grans empreses, sovint abandonats per l’estat i els sindicats
8.5 Unificar drets socials de treballadors independents i dependents i lluita contra els falsos autònoms

JUSTICIA
9.1  Redactar una llei antidiscriminació que unifiqui legislacions i vetlli contra les discriminacions indirectes (significa actuacions legals però que a la pràctica tenen els mateixos efectes que les il·legals)
9.2 Crear una finestreta única contra les discriminacions amb participació de tots els actors involucrats

FISCALITAT
                10.1 Acabar amb l’evasió fiscal seguint les recomanacions dels experts com per exemple aquestes
 http://www.stopparadisfiscaux.fr/nos-propositions/article/les-10-propositions-de-la-campagne
                10.2 Racionalitzar els nínxols fiscals
                10.3 Incrementar la progressivitat dels impostos
                10.4 Canviar deduccions per a cada menor en funció dels ingressos per deduccions fixes per menor
                10.5 Incrementar la fiscalitat de patrimoni i de successions i donacions i equiparar imposició sobre el treball i capital, tot a la vegada

            

 
             
            


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada