diumenge, 26 d’abril de 2015

Resum proposta MESSE presentada al Fòrum d'alternatives a l'atur, pobresa i la desigualtat a Catalunya


Resum de la proposta al Fòrum d'alternativas a l'atur, pobresa i la desigualtat a Catalunya celebrat els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2015

 Model econòmic social, sostenible i estacionari (MESSE)

La nostra proposta parteix de la base que les  crisis (social, econòmica i ambiental)  que patim són  conseqüència d’un model econòmic insostenible basat en el creixement infinit  en un planeta finit . Les solucions a la crisi social i econòmica han de ser coherents i compatibles amb les solucions per resoldre la crisis ambiental. En cas contrari,  com defensen encara les polítiques tant  liberals com les keynesianes creixentistes, no hi haurà una solució sostenible. Per això la nostra proposta té  dues vessants: una de caràcter més  general ,  que planteja recuperar l'equilibri ecològic,  i l’altre específica per resoldre l’atur, la pobresa i reduir les desigualtats.  
  •   General:  Proposem l’economia estacionària, en equilibri amb el planeta, que significa:
  1. Escala sostenible: la dimensió de l'economia s'adapta a la capacitat dels ecosistemes per proveir recursos i absorbir residus
  2. Distribució justa: les persones tenen les mateixes oportunitats d'obtenir riquesa i ingressos
  3.  Assignació eficient: dels recursos limitats
  4. Alta qualitat de vida: el creixement econòmic deixa pas a les coses que realment importen a la gent, com la salut, el benestar, l'ocupació segur, el temps lliure, la fortalesa comunitària i l'estabilitat econòmica
Proposem  un canvi de model productiu  cap a una economia baixa en carboni , la transició  energètica cap a les renovables, l’eficiència i l’estalvi . L’augment dels llocs de treball dels  sectors de l’estat del benestar i R+D. Enfortir les relacions de col·laboració  i cooperació per aconseguir una societat més cohesionada , solidària i resilient.
  •   Específica: per resoldre l’atur, la pobresa i reduir les desigualtats proposem:
  1. Reducció de la jornada laboral  i repartiment del treball per resoldre l’atur: s’aconsegueix  treball remunerat per als aturats i temps de lleure  per als ocupats
  2.  Renda Bàsica Incondicionada al nivell del 60% de la renda mediana (per definició és el llindar de la pobresa) (uns 7500 € anuals a Espanya ) per eliminar la pobresa
  3. Reforma fiscal progressiva,  per sustentar la Renda Bàsica i els serveis públics i que combinada amb les dues altres mesures permet reduir les desigualtats  fins als nivells dels països més igualitaris

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada