dijous, 2 de maig de 2013

El futur dels negocis : quines són les alternatives al capitalisme?


Article publicat a   The Guardian 
Traducció de N.C.

Jules Peck  es pregunta quines implicacions suposen  els límits del creixement  per al  capitalisme, quines  alternatives existeixen  i quin  significat tenen  per als negocis?

Jules Peck,  dilluns 29 abril, 2013


Els principals comentaristes estan qüestionant  la  obsessió pel creixement
 del  capitalisme i revisen les idees de Karl Marx                                                                                                                                                                                                                                           L'evidència mostra molt clarament  que hem arribat als límits del creixement en condicions de seguretat  respecte a  l'amenaça més important per a  la civilització humana  -  lestabilitat de latmosfera. 

Daquí que , fins que no  trobem  una manera de desacoblar el creixement de les emissions de carboni i aconseguir la  mítica economia "desmaterialitzada", el retorn al camí del creixement global  econòmic sembla una bogeria perillosa. Però, quines poden ser les implicacions que això pot comportar  al capitalisme? 

Els límits del creixement i les seves implicacions per al capitalisme

Generalment saccepta que el capitalisme es basa en tres principis fonamentals: la majoria dels "mitjans de producció" (terra, recursos, capital) es concentren en mans privades, la majoria de la gent treballa per un salari (és a dir, per a terceres persones) i els mercats tenen la funció de mediar entre productors i consumidors (establir preus, etc).

Ja he escrit  en altres blocs sobre la  problemàtica  dels dos primers fonaments, per als quals no és poc  important  laddicció al creixement. Dit en poques paraules, tot fa pensar que el capitalisme no pot ser compatible amb el creixement exponencial continu  en un planeta finit. Com Tim Jackson diu, "suposicions simplistes sobre la propensió del capitalisme a l'eficiència són poc menys que il·lusòries.  Necessitem  un altre tipus  d'economia."

En qualsevol cas, no és cap heretgia assenyalar que el capitalisme té defectes greus. De fet, els principals comentaristes qüestionen la obsessió de  l'economia capitalista pel  creixement i truquen a Karl Marx  a  la seva   tomba.

Tant Marx  des de  l'esquerra, com  Schumpeter  des de la dreta, fa temps que van predir la fi del capitalisme. I, recentment, el gestor de fons  Jeremy Grantham, deia: "El capitalisme ... està  totalment mal equipat per fer front a un grapadet  de qüestions.  Per  desgràcia, aquestes  són les qüestions  absolutament fonamentals per al nostre benestar a llarg termini i fins i tot per a  la nostra supervivència.".

Trobant  alternatives més enllà del capitalisme

Jonathon  Porrit té raó quan diu que "sembla molt improbable que el capitalisme sigui el que dirà  l'última paraula en els affairs humans dins l'organització de la humanitat ..." però s'equivoca en dir que el capitalisme "... és la única cosa  que actualment  ofereix credibilitat". Hi ha vàries alternatives.  Podem justificar-nos de no haver-ne sentit parlar mai   ja que no parlen tant  fort com ho fa el capitalisme.

Una alternativa, segons la  Democràcia Econòmica del professor David Schweickart, passa per socialitzar el control de les empreses i els mitjans de producció, col· locació de recursos, fàbriques i altre capital productiu en mans de la població i lluny dels interessos a curt termini tant de l'Estat com del sector privat. Fonamentalment, Schweickart argumenta que a aquesta forma d'economia no li cal dependre del creixement.

Empreses més enllà del capitalisme - socialització de beneficis i riscos

El professor David Harvey ens diu que la nostra economia "privatitza els beneficis i socialitza els riscos". Què succeiria  si féssim un canvi cap a un sistema que socialitzés tant els beneficis com els riscos i en el qual, tots compartíssim  el bo i el dolent?

Sota el prisma de la Democràcia Econòmica, els treballadors podrien controlar la majoria de les empreses democràticament. Per canviar a aquesta forma d'estructura de l'empresa, la legislació i els subsidis podrien donar suport a la compra de les empreses per part dels treballadors  a través de fundacions  laborals i compres amb apalancament , mercats basats en cupons, impostos compartits sobre els beneficis corporatius.

Les empreses en  concurs de creditors (com RBS) es van reestructurar cap a empreses gestionades per compte dels treballador. Empreses com el  Grup Mondragon, cooperativa espanyola, Co-op Grup del Regne Unit i John Lewis, amb uns ingressos de £ 14 mil milions, £ 12 mil milions i  £ 11 mil milions, respectivament, han demostrat ser més eficients que les empreses  privades.  En l’àmbit estatal trobem exemples d'economia cooperativa com ara  lEconomia Social de Quebec.  Altres formes de col·laboració popular  de l'empresa inclouen el que es  descriu  com la Wikipedia  "fonamentalment anti-capitalista" .

Els treballadors controlarien  (però no serien els propietaris) de les empreses a on  treballen i, després del pagament d'un "impost sobre béns de capital" (una mena de lloguer), sobre els ingressos generats  per  la propietat,  els excedents obtinguts es dividirien  democràticament entre aquests treballadors.

No tots els "mitjans de producció"  serien socialitzats, sha de promoure que els emprenedors posin en marxa noves empreses.  Daquesta manera, la majoria de les empreses continuarien sent controlades  democràticament, mentre que les empreses privades es podrien vendre  a l'Estat, el qual després les posaria a disposició del  control dels treballadors. De la mateixa manera, quan el propietari d'una empresa privada mor, els seus beneficiaris podrien  vendre-la  a l'Estat que,  de nou , la posaria a disposició del control del treballador.

Les empreses seguirien interactuant entre si i amb els consumidors en un mercat regulat segons  l'oferta i la demanda. La innovació i l'activitat emprenedora podrien prosperar. Aquesta economia no tendiria  a la necessitat del hiper-consumisme . La indústria podria guiar-se mitjançant la referència del mercat  que generaria  canvis en  les empreses, passant  de percebre el propi  producte  com el benefici cap a percebre  la producció com el cost de proveir  les necessitats de benestar real (no del creat).

El capital financer també hauria de ser socialitzat. El dret de crear el diner hauria de passar  dels  bancs privats cap a la societat  de forma democràtica a través dels bancs nacionals. Les cooperatives de crèdit local podrien proveir el crèdit personal, però la majoria de les inversions - les realitzades en el camp dels negocis deixarien  de dependre de fons privats. L'impost sobre la venda d'immovilitzat  s'ingressaria en un fons d'inversió que es distribuiria  com  a inversió per a la creació o expansió de futures empreses.  Així podria desaparèixer el sector d inversió privada.

Una xarxa de bancs  públics o de cooperatives d'inversió a nivell local, regional i  nacional podria proporcionar les inversions i els serveis de desenvolupament empresarial, a la manera en que actua el banc de Mondragón. Les inversions es durien a terme  sobre la base de la creació d'ocupació i la sostenibilitat i serien gestionats  per democràcia directa, de baix a dalt, a través de  les assemblees de ciutadans, la governança participativa,  processos de planificació participada de pressupostos similars als utilitzats a  Porto Alegre( Brasil)  i que també van sorgint en el Regne Unit.

Pla per a l'economia alternativa

Sobre si el capitalisme (o  alguna forma híbrida) pot arribar o no a estar a l'alçada  és encara un  tema de debat. Però, si més no, ens hauríem  de  fer preguntes sobre la seva compatibilitat amb la sostenibilitat a llarg termini.

El que estem plantejant  aquí es un canvi en la dialèctica  polaritzada i obsoleta de la visió esquerra  versus  dreta, societat versus  mercats i Estat (públic)  versus  privat. Lalternativa econòmica  podria proporcionar un desenvolupament econòmic sostenible - una bona vida per a tots dins dels límits del nostre  planeta. Però el canvi necessari  pot ser radical i ens caldrà  combatre  els interessos creats.

A més de les idees exposades, sen haurien de considerar molts altres, incloent-hi  altres paradigmes econòmics alternatius i mesures com ara, posar fi als subsidis perversos, la reforma de l'impost sobre els terrenys, posar límits  absoluts  a les emissions, renda bàsica incondicional, 100% dels impostos sobre succesions,  societats   de terres comunitàries, sistemes de quotes demissió amb topall EQT, per anomenar-ne  només algunes.

Un pla molt ben  pensat per una economia alternativa ens podria  ser molt útil quan algun dia, potser molt aviat,  ens adonem que la societat necessita urgentment un pla B.

Com Thomas Carlyle deia: "Si no es fa alguna cosa, alguna cosa es farà per si sola qualsevol dia i es farà  d'una manera que no satisfarà  a ningú."

Jules Peck és director de Flourishing Enterprise, una corporació de la new economics foundation (nef) i forma part de consell assessor de l'equip de Richard Branson B.  Jules està involucrat en les qüestions  sobre  empresa  i  societat civil  plantejades en aquest article.  Per poder  participar-hi , poseu-vos en contacte amb Jules per a més informació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada