dimarts, 22 de juliol de 2014

Resolució sobre la Renda Bàsica de Ciutadania XIII Congrés del PCC (19-20 juliol 2014)

Les i els comunistes pensem que la Renda Bàsica de Ciutadania és una mesura important per assolir una democràcia real. El seu caràcter universal i incondicional proporcionaria a tota la població les bases materials per exercir els seus drets civils i polítics i oposar-se amb eficàcia a les pressions econòmiques de l'oligarquia. Això connecta perfectament amb la nostra tradició política, per a la qual la democràcia no es pot limitar a l'existència de drets sobre el paper; els drets civils i polítics només poden fer-se efectius si hom garanteix el dret a l'existència de tots els ciutadans que formen part d'una comunitat política. Sabem que la dependència material vers les corporacions industrials i financeres només pot portar a la dependència política de la majoria assalariada i, per tant, a convertir la democràcia en un mecanisme purament formal, buidat de tot contingut real. Res d'això és nou. La tradició republicana a la qual pertanyen el socialisme i el comunisme sap des de fa molts anys que la llibertat no és possible sense garantir la independència material de tots els individus. La Renda Bàsica, per tant, permetria combatre aquesta dependència, sempre i quan vingués acompanyada d'una bateria de mesures emancipadores per reduir dràsticament la capacitat dels capitalistes d'imposar la seva visió del bé comú a la resta de la societat. Així, una RB universal i incondicional augmentaria substancialment el poder de negociació de les classes populars. Aquest seria, per tant, un pas a donar per arribar al socialisme.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada